NBP PROJECT

פרויקט NBP הוא שיתוף פעולה בין פרונט צילום, ניגונים בפרדס ורון רוקח.
מטרת הפרויקט היא להקליט, לצלם ולערוך ברמה גבוהה מוזיקה מקורית ע"מ להפיץ אותה לעולם.
הפרויקט כולו התנדבותי.